Archive for the “Αποτελέσματα Νεανίδων” Category

Round 9 on 2010/01/09 at 09:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 10 Spirou Marina 6 1/2 6 Vatkali Dimitra 2
2 4 Fragkou Eleni 5 1/2 6 Barbageorgopoulou Fani 6
3 8 Terzidaki Alexandra 5 1-0 Tsarouha Marianthi 13
4 3 Fragaki Maria 1-0 Skaraki Antigoni 16
5 1 Manelidou Maria 1/2 4 Androni Konstantina 5
6 18 Habesi Anastasia 4 0-1 4 Hristodoulaki Antonia 7
7 17 Serefidou Despina 4 1/2 Pahaki Hristina-Despoina 15
8 11 Farmaki Athanasia 1/2 Malikentzou Nafsika 20
9 19 Kafetzi Angeliki 0-1 Kontogianni Maria-Hristina 21
10 22 Kallia Vasiliki 2 0-1 Selianiti Eleana 14
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 2 0-1 Antoniadou Paraskevi 12

Comments No Comments »

Round 8 on 2010/01/08 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Vatkali Dimitra 5 1-0 6 Barbageorgopoulou Fani 6
2 10 Spirou Marina 5 1-0 5 Terzidaki Alexandra 8
3 13 Tsarouha Marianthi 1-0 Manelidou Maria 1
4 5 Androni Konstantina 4 0-1 4 Fragkou Eleni 4
5 7 Hristodoulaki Antonia 4 0-1 Fragaki Maria 3
6 16 Skaraki Antigoni 1-0 4 Serefidou Despina 17
7 14 Selianiti Eleana 3 1/2 3 Farmaki Athanasia 11
8 20 Malikentzou Nafsika 3 1/2 3 Kontogianni Maria-Hristina 21
9 12 Antoniadou Paraskevi 0-1 3 Habesi Anastasia 18
10 15 Pahaki Hristina-Despoina 1-0 2 Kallia Vasiliki 22
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 2 0-1 Kafetzi Angeliki 19

Comments No Comments »

 
Round 7 on 2010/01/07 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Barbageorgopoulou Fani 5 1-0 Tsarouha Marianthi 13
2 1 Manelidou Maria 4 1/2 Spirou Marina 10
3 2 Vatkali Dimitra 4 1-0 4 Hristodoulaki Antonia 7
4 8 Terzidaki Alexandra 4 1-0 Skaraki Antigoni 16
5 3 Fragaki Maria 0-1 3 Androni Konstantina 5
6 4 Fragkou Eleni 3 1-0 3 Malikentzou Nafsika 20
7 17 Serefidou Despina 3 1-0 3 Habesi Anastasia 18
8 21 Kontogianni Maria-Hristina 1/2 Selianiti Eleana 14
9 11 Farmaki Athanasia 2 1-0 Pahaki Hristina-Despoina 15
10 19 Kafetzi Angeliki 2 1/2 2 Antoniadou Paraskevi 12
11 22 Kallia Vasiliki 1/2 Tsamantani Eleni-Marina 23

Comments No Comments »

Round 6 on 2010/01/06 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 10 Spirou Marina 4 1/2 Barbageorgopoulou Fani 6
2 8 Terzidaki Alexandra 1/2 Vatkali Dimitra 2
3 13 Tsarouha Marianthi 1-0 Fragaki Maria 3
4 17 Serefidou Despina 3 0-1 3 Manelidou Maria 1
5 7 Hristodoulaki Antonia 3 1-0 Koutsogiannopoulou Theodora 9
6 18 Habesi Anastasia 1/2 Fragkou Eleni 4
7 16 Skaraki Antigoni 1-0 2 Kafetzi Angeliki 19
8 11 Farmaki Athanasia 2 0-1 2 Androni Konstantina 5
9 15 Pahaki Hristina-Despoina 2 1/2 2 Kontogianni Maria-Hristina 21
10 20 Malikentzou Nafsika 2 1-0 Tsamantani Eleni-Marina 23
11 22 Kallia Vasiliki 0-1 1 Antoniadou Paraskevi 12
14 Selianiti Eleana – – Bye

Comments No Comments »

Round 5 on 2010/01/06 at 09:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Barbageorgopoulou Fani 1-0 Terzidaki Alexandra 8
2 10 Spirou Marina 3 1-0 3 Serefidou Despina 17
3 3 Fragaki Maria 1-0 3 Manelidou Maria 1
4 2 Vatkali Dimitra 1-0 Koutsogiannopoulou Theodora 9
5 21 Kontogianni Maria-Hristina 2 0-1 Tsarouha Marianthi 13
6 5 Androni Konstantina 2 0-1 2 Hristodoulaki Antonia 7
7 4 Fragkou Eleni 1-0 2 Farmaki Athanasia 11
8 14 Selianiti Eleana 0-1 Habesi Anastasia 18
9 19 Kafetzi Angeliki 1/2 Pahaki Hristina-Despoina 15
10 23 Tsamantani Eleni-Marina 0-1 Skaraki Antigoni 16
11 12 Antoniadou Paraskevi 1 0-1 1 Malikentzou Nafsika 20
22 Kallia Vasiliki ½ – – Bye

Comments No Comments »

Round 4
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Manelidou Maria 1/2 3 Terzidaki Alexandra 8
2 9 Koutsogiannopoulou Theodora 0-1 Barbageorgopoulou Fani 6
3 17 Serefidou Despina 1/2 2 Fragaki Maria 3
4 7 Hristodoulaki Antonia 2 0-1 2 Spirou Marina 10
5 15 Pahaki Hristina-Despoina 0-1 Vatkali Dimitra 2
6 11 Farmaki Athanasia 1/2 Kontogianni Maria-Hristina 21
7 13 Tsarouha Marianthi 1-0 Kafetzi Angeliki 19
8 16 Skaraki Antigoni 1 1/2 1 Fragkou Eleni 4
9 20 Malikentzou Nafsika 1 0-1 1 Androni Konstantina 5
10 23 Tsamantani Eleni-Marina 1 1/2 1 Selianiti Eleana 14
11 18 Habesi Anastasia ½ 1-0 ½ Kallia Vasiliki 22
12 Antoniadou Paraskevi 0 – – Bye

Comments No Comments »

Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Terzidaki Alexandra 2 1-0 2 Fragaki Maria 3
2 6 Barbageorgopoulou Fani 2 1/2 2 Serefidou Despina 17
3 2 Vatkali Dimitra 0-1 Manelidou Maria 1
4 9 Koutsogiannopoulou Theodora 1-0 Tsarouha Marianthi 13
5 14 Selianiti Eleana 1 0-1 1 Hristodoulaki Antonia 7
6 10 Spirou Marina 1 1-0 1 Tsamantani Eleni-Marina 23
7 19 Kafetzi Angeliki 1 1/2 1 Farmaki Athanasia 11
8 16 Skaraki Antigoni ½ 1/2 1 Pahaki Hristina-Despoina 15
9 21 Kontogianni Maria-Hristina ½ 1-0 ½ Kallia Vasiliki 22
10 5 Androni Konstantina 0 1-0 ½ Habesi Anastasia 18
11 12 Antoniadou Paraskevi 0 0-1 0 Fragkou Eleni 4
20 Malikentzou Nafsika 0 – – Bye

Comments No Comments »

Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Manelidou Maria 1 1/2 1 Koutsogiannopoulou Theodora 9
2 3 Fragaki Maria 1 1-0 1 Spirou Marina 10
3 11 Farmaki Athanasia 1 0-1 1 Barbageorgopoulou Fani 6
4 7 Hristodoulaki Antonia 1 0-1 1 Serefidou Despina 17
5 15 Pahaki Hristina-Despoina 1 0-1 1 Terzidaki Alexandra 8
6 4 Fragkou Eleni 0 0-1 ½ Vatkali Dimitra 2
7 13 Tsarouha Marianthi ½ 1-0 0 Antoniadou Paraskevi 12
8 5 Androni Konstantina 0 0-1 0 Kafetzi Angeliki 19
9 20 Malikentzou Nafsika 0 0-1 0 Selianiti Eleana 14
10 22 Kallia Vasiliki 0 1/2 0 Skaraki Antigoni 16
11 18 Habesi Anastasia 0 1/2 0 Kontogianni Maria-Hristina 21
23 Tsamantani Eleni-Marina 0 – – Bye

Comments No Comments »

Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 Antoniadou Paraskevi 0 0-1 0 Manelidou Maria 1
2 2 Vatkali Dimitra 0 1/2 0 Tsarouha Marianthi 13
3 14 Selianiti Eleana 0 0-1 0 Fragaki Maria 3
4 4 Fragkou Eleni 0 0-1 0 Pahaki Hristina-Despoina 15
5 17 Serefidou Despina 0 1-0 0 Androni Konstantina 5
6 6 Barbageorgopoulou Fani 0 1-0 0 Habesi Anastasia 18
7 19 Kafetzi Angeliki 0 0-1 0 Hristodoulaki Antonia 7
8 8 Terzidaki Alexandra 0 1-0 0 Malikentzou Nafsika 20
9 21 Kontogianni Maria-Hristina 0 0-1 0 Koutsogiannopoulou Theodora 9
10 10 Spirou Marina 0 1-0 0 Kallia Vasiliki 22
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 0 0-1 0 Farmaki Athanasia 11

Comments No Comments »