Archive for the “Κληρώσεις Νεανίδων” Category

 
Round 9 on 2010/01/09 at 09:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 10 Spirou Marina 6 6 Vatkali Dimitra 2
2 4 Fragkou Eleni 5 6 Barbageorgopoulou Fani 6
3 8 Terzidaki Alexandra 5 Tsarouha Marianthi 13
4 3 Fragaki Maria Skaraki Antigoni 16
5 1 Manelidou Maria 4 Androni Konstantina 5
6 18 Habesi Anastasia 4 4 Hristodoulaki Antonia 7
7 17 Serefidou Despina 4 Pahaki Hristina-Despoina 15
8 11 Farmaki Athanasia Malikentzou Nafsika 20
9 19 Kafetzi Angeliki Kontogianni Maria-Hristina 21
10 22 Kallia Vasiliki 2 Selianiti Eleana 14
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 2 Antoniadou Paraskevi 12

Comments No Comments »

 
Round 8 on 2010/01/08 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Vatkali Dimitra 5 6 Barbageorgopoulou Fani 6
2 10 Spirou Marina 5 5 Terzidaki Alexandra 8
3 13 Tsarouha Marianthi Manelidou Maria 1
4 5 Androni Konstantina 4 4 Fragkou Eleni 4
5 7 Hristodoulaki Antonia 4 Fragaki Maria 3
6 16 Skaraki Antigoni 4 Serefidou Despina 17
7 14 Selianiti Eleana 3 3 Farmaki Athanasia 11
8 20 Malikentzou Nafsika 3 3 Kontogianni Maria-Hristina 21
9 12 Antoniadou Paraskevi 3 Habesi Anastasia 18
10 15 Pahaki Hristina-Despoina 2 Kallia Vasiliki 22
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 2 Kafetzi Angeliki 19

Comments No Comments »

 
Round 7 on 2010/01/07 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Barbageorgopoulou Fani 5 Tsarouha Marianthi 13
2 1 Manelidou Maria 4 Spirou Marina 10
3 2 Vatkali Dimitra 4 4 Hristodoulaki Antonia 7
4 8 Terzidaki Alexandra 4 Skaraki Antigoni 16
5 3 Fragaki Maria 3 Androni Konstantina 5
6 4 Fragkou Eleni 3 3 Malikentzou Nafsika 20
7 17 Serefidou Despina 3 3 Habesi Anastasia 18
8 21 Kontogianni Maria-Hristina Selianiti Eleana 14
9 11 Farmaki Athanasia 2 Pahaki Hristina-Despoina 15
10 19 Kafetzi Angeliki 2 2 Antoniadou Paraskevi 12
11 22 Kallia Vasiliki Tsamantani Eleni-Marina 23

Comments No Comments »

 
Round 6 on 2010/01/06 at 16:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 10 Spirou Marina 4 Barbageorgopoulou Fani 6
2 8 Terzidaki Alexandra Vatkali Dimitra 2
3 13 Tsarouha Marianthi Fragaki Maria 3
4 17 Serefidou Despina 3 3 Manelidou Maria 1
5 7 Hristodoulaki Antonia 3 Koutsogiannopoulou Theodora 9
6 18 Habesi Anastasia Fragkou Eleni 4
7 16 Skaraki Antigoni 2 Kafetzi Angeliki 19
8 11 Farmaki Athanasia 2 2 Androni Konstantina 5
9 15 Pahaki Hristina-Despoina 2 2 Kontogianni Maria-Hristina 21
10 20 Malikentzou Nafsika 2 Tsamantani Eleni-Marina 23
11 22 Kallia Vasiliki 1 Antoniadou Paraskevi 12
  14 Selianiti Eleana – –   Bye  

Comments No Comments »

 
Round 5 on 2010/01/06 at 09:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Barbageorgopoulou Fani Terzidaki Alexandra 8
2 10 Spirou Marina 3 3 Serefidou Despina 17
3 3 Fragaki Maria 3 Manelidou Maria 1
4 2 Vatkali Dimitra Koutsogiannopoulou Theodora 9
5 21 Kontogianni Maria-Hristina 2 Tsarouha Marianthi 13
6 5 Androni Konstantina 2 2 Hristodoulaki Antonia 7
7 4 Fragkou Eleni 2 Farmaki Athanasia 11
8 14 Selianiti Eleana Habesi Anastasia 18
9 19 Kafetzi Angeliki Pahaki Hristina-Despoina 15
10 23 Tsamantani Eleni-Marina Skaraki Antigoni 16
11 12 Antoniadou Paraskevi 1 1 Malikentzou Nafsika 20
  22 Kallia Vasiliki ½ – –   Bye  

Comments No Comments »

 
Round 4
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Manelidou Maria 3 Terzidaki Alexandra 8
2 9 Koutsogiannopoulou Theodora Barbageorgopoulou Fani 6
3 17 Serefidou Despina 2 Fragaki Maria 3
4 7 Hristodoulaki Antonia 2 2 Spirou Marina 10
5 15 Pahaki Hristina-Despoina Vatkali Dimitra 2
6 11 Farmaki Athanasia Kontogianni Maria-Hristina 21
7 13 Tsarouha Marianthi Kafetzi Angeliki 19
8 16 Skaraki Antigoni 1 1 Fragkou Eleni 4
9 20 Malikentzou Nafsika 1 1 Androni Konstantina 5
10 23 Tsamantani Eleni-Marina 1 1 Selianiti Eleana 14
11 18 Habesi Anastasia ½ ½ Kallia Vasiliki 22
  12 Antoniadou Paraskevi 0 – –   Bye  

Comments No Comments »

 
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Terzidaki Alexandra 2 2 Fragaki Maria 3
2 6 Barbageorgopoulou Fani 2 2 Serefidou Despina 17
3 2 Vatkali Dimitra Manelidou Maria 1
4 9 Koutsogiannopoulou Theodora Tsarouha Marianthi 13
5 14 Selianiti Eleana 1 1 Hristodoulaki Antonia 7
6 10 Spirou Marina 1 1 Tsamantani Eleni-Marina 23
7 19 Kafetzi Angeliki 1 1 Farmaki Athanasia 11
8 16 Skaraki Antigoni ½ 1 Pahaki Hristina-Despoina 15
9 21 Kontogianni Maria-Hristina ½ ½ Kallia Vasiliki 22
10 5 Androni Konstantina 0 ½ Habesi Anastasia 18
11 12 Antoniadou Paraskevi 0 0 Fragkou Eleni 4
  20 Malikentzou Nafsika 0 – –   Bye  

Comments No Comments »

 

 
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Manelidou Maria 1 1 Koutsogiannopoulou Theodora 9
2 3 Fragaki Maria 1 1 Spirou Marina 10
3 11 Farmaki Athanasia 1 1 Barbageorgopoulou Fani 6
4 7 Hristodoulaki Antonia 1 1 Serefidou Despina 17
5 15 Pahaki Hristina-Despoina 1 1 Terzidaki Alexandra 8
6 4 Fragkou Eleni 0 ½ Vatkali Dimitra 2
7 13 Tsarouha Marianthi ½ 0 Antoniadou Paraskevi 12
8 5 Androni Konstantina 0 0 Kafetzi Angeliki 19
9 20 Malikentzou Nafsika 0 0 Selianiti Eleana 14
10 22 Kallia Vasiliki 0 0 Skaraki Antigoni 16
11 18 Habesi Anastasia 0 0 Kontogianni Maria-Hristina 21
  23 Tsamantani Eleni-Marina 0 – –   Bye  

Comments No Comments »

 

 
Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 Antoniadou Paraskevi 0   0 Manelidou Maria 1
2 2 Vatkali Dimitra 0   0 Tsarouha Marianthi 13
3 14 Selianiti Eleana 0   0 Fragaki Maria 3
4 4 Fragkou Eleni 0   0 Pahaki Hristina-Despoina 15
5 17 Serefidou Despina 0   0 Androni Konstantina 5
6 6 Barbageorgopoulou Fani 0   0 Habesi Anastasia 18
7 19 Kafetzi Angeliki 0   0 Hristodoulaki Antonia 7
8 8 Terzidaki Alexandra 0   0 Malikentzou Nafsika 20
9 21 Kontogianni Maria-Hristina 0   0 Koutsogiannopoulou Theodora 9
10 10 Spirou Marina 0   0 Kallia Vasiliki 22
11 23 Tsamantani Eleni-Marina 0   0 Farmaki Athanasia 11

Comments No Comments »