Archive for the “Προκήρυξη Νέων Ανδρών – Γυναικών” Category

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2010
(ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ)

 Αριθ. Πρωτ. 86774/14.12.2009

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το 42ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και το 33Ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών για σκακιστές και σκακίστριες μέχρι 20 ετών που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1990 και μετά και έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ.

2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Τους αγώνες συν-διοργανώνουν ο Δήμος Περιστερίου, η Πνευματική Στέγη Περιστερίου και η ΕΣΟ και θα διεξαχθούν στο Περιστέρι σε αίθουσα του Κ.Υ.Β.Ε. (Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων) στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 1 και Λεωφ. Κηφισού (πλησίον του σταθμού του ΜΕΤΡΟ Άγιος Αντώνιος).

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους που επιθυμούν να λάβουν μέρος, μέχρι και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 στη Γραμματεία της ΕΣΟ με παράλληλη κοινοποί9ηση στους συν-διοργανωτές.
ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού αγώνων για σκακιστή που αποχωρεί από πρωταθλήματα ή διεθνή τουρνουά ή παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η ΕΣΟ έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή του από τα πρωταθλήματα της επόμενης χρονιάς καθώς και από τα διεθνή τουρνουά.

5. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή, διατροφή και μετακίνησή τους. Οι 5 πρώτοι της τελικής κατάταξης (μετά την άρση τυχών ισοβαθμιών), του κάθε πρωταθλήματος, θα επιδοτηθούν από την ΕΣΟ με το ποσό των 200 € έκαστος με την προϋπόθεση ότι κατοικούν μόνιμα εκτός των ορίων του Νομού Αττικής. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μέσω των Ενώσεων – Τ. Επιτροπών με την προσκόμιση του σχετικού γραμματίου είσπραξης.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
2 Ματς 4 Παρτίδων
3-4 Κυκλικό σύστημα (πουλ) διπλών παρτίδων
5-10 Κυκλικό σύστημα (πουλ)
11-19 Ελβετικό 7 γύρων
≥20 Ελβετικό 9 γύρων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ (αρ. 03/2009), ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ – τίτλο και με δεύτερο κριτήριο το Εθνικό ΕΛΟ – τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).

8. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Ταμίας της ΕΣΟ Γιώργος Μιχαηλίδης.
Από την Κ.Ε.Δ. ορίσθηκε επικεφαλής διαιτητής η ΔΔ Ε. Σαλταμάρα με βοηθό την ΔΔ Κ. Χαλβατζόγλου και υπεύθυνος κληρώσεων ο ΔΔ Μ. Πρεβενιός.

9. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:

Για ελβετικό σύστημα
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

Για κυκλικό σύστημα (round robin)
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων για κυκλικό σύστημα, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ μεταξύ των ισόβαθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-τρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α, β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

9. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Για τους περιφερειακούς αγώνες μπορεί να ορίζεται διαπιστευμένος γιατρός. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα ορίσει το ΔΣ της ΕΣΟ.

Το παράβολο ορίζεται στα 90 € και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Σάββατο       02 Ιανουαρίου   2010 Άφιξη συμμετεχόντων  
Κυριακή       03 Ιανουαρίου   2010 Κληρώσεις 14:30
Κυριακή       03 Ιανουαρίου   2010 Τελετή Έναρξης 16:00
Κυριακή       03 Ιανουαρίου   2010 1ος Γύρος 16:30
Δευτέρα       04 Ιανουαρίου   2010 2ος Γύρος 09:30
Δευτέρα       04 Ιανουαρίου   2010 3ος Γύρος 16:30
Τρίτη           05 Ιανουαρίου   2010 4ος Γύρος 16:30
Τετάρτη       06 Ιανουαρίου   2010 5ος Γύρος 09:30
Τετάρτη       06 Ιανουαρίου   2010 6ος Γύρος 16:30
Πέμπτη        07 Ιανουαρίου   2010 7ος Γύρος 16:30
Παρασκευή   08 Ιανουαρίου   2010 8ος Γύρος 16:30
Σάββατο       09 Ιανουαρίου   2010 9ος Γύρος 09:30
Σάββατο       09 Ιανουαρίου   2010 Τελετή Λήξης – Αναχώρηση συμμετεχόντων 15:30

12. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Ο πρωταθλητής του 42ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών και η πρωταθλήτρια του 33ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών προκρίνονται για τα αντίστοιχα Πανελλήνια Ατομικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών του 2011.

13. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα άρθρα της αρχικής προκήρυξης (αριθ. πρωτ. Αριθ. Πρωτ. 86579/12.11.2009) που δεν διαφοροποιούνται.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

ΠΣ Περιστερίου:
Γ. Μιχαηλίδης, Ε. Σαλταμάρα: 210 5737830, φαξ: 210 5727319,
e-mail: mihailidis@ath.forthnet.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Comments No Comments »