Round 1
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 Sotiriadou Ioanna 1566 1-0 Salahidi Reveka 1591 8
2 Pavlidou Ekaterini 2156 1-0 Barogianni Sotiria 1548 7
3 Iordanidou Zoi 2080 1-0 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
4 Aggeli Eleni 1866 1/2 Paganoglou Anastasia 1960 5
Round 2
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 0-1 Paganoglou Anastasia 1960 5
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 0-1 Aggeli Eleni 1866 4
7 Barogianni Sotiria 1548 0-1 Iordanidou Zoi 2080 3
1 Sotiriadou Ioanna 1566 0-1 Pavlidou Ekaterini 2156 2
Round 3
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 Pavlidou Ekaterini 2156 0-1 Salahidi Reveka 1591 8
3 Iordanidou Zoi 2080 1/2 Sotiriadou Ioanna 1566 1
4 Aggeli Eleni 1866 1/2 Barogianni Sotiria 1548 7
5 Paganoglou Anastasia 1960 1-0 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
Round 4
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 1-0 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
7 Barogianni Sotiria 1548 0-1 Paganoglou Anastasia 1960 5
1 Sotiriadou Ioanna 1566 1/2 Aggeli Eleni 1866 4
2 Pavlidou Ekaterini 2156 0-1 Iordanidou Zoi 2080 3
Round 5
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 Iordanidou Zoi 2080 1-0 Salahidi Reveka 1591 8
4 Aggeli Eleni 1866 0-1 Pavlidou Ekaterini 2156 2
5 Paganoglou Anastasia 1960 1-0 Sotiriadou Ioanna 1566 1
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 1/2 Barogianni Sotiria 1548 7
Round 6
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 1-0 Barogianni Sotiria 1548 7
1 Sotiriadou Ioanna 1566 1-0 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
2 Pavlidou Ekaterini 2156 1/2 Paganoglou Anastasia 1960 5
3 Iordanidou Zoi 2080 1/2 Aggeli Eleni 1866 4
Round 7
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 Aggeli Eleni 1866 1-0 Salahidi Reveka 1591 8
5 Paganoglou Anastasia 1960 1/2 Iordanidou Zoi 2080 3
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 0-1 Pavlidou Ekaterini 2156 2
7 Barogianni Sotiria 1548 0-1 Sotiriadou Ioanna 1566 1
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »