Round 1
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 Sotiriadou Ioanna 1566 Salahidi Reveka 1591 8
2 Pavlidou Ekaterini 2156 Barogianni Sotiria 1548 7
3 Iordanidou Zoi 2080 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
4 Aggeli Eleni 1866 Paganoglou Anastasia 1960 5
 
Round 2
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 Paganoglou Anastasia 1960 5
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 Aggeli Eleni 1866 4
7 Barogianni Sotiria 1548 Iordanidou Zoi 2080 3
1 Sotiriadou Ioanna 1566 Pavlidou Ekaterini 2156 2
 
Round 3
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 Pavlidou Ekaterini 2156 Salahidi Reveka 1591 8
3 Iordanidou Zoi 2080 Sotiriadou Ioanna 1566 1
4 Aggeli Eleni 1866 Barogianni Sotiria 1548 7
5 Paganoglou Anastasia 1960 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
 
Round 4
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
7 Barogianni Sotiria 1548 Paganoglou Anastasia 1960 5
1 Sotiriadou Ioanna 1566 Aggeli Eleni 1866 4
2 Pavlidou Ekaterini 2156 Iordanidou Zoi 2080 3
 
Round 5
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 Iordanidou Zoi 2080 Salahidi Reveka 1591 8
4 Aggeli Eleni 1866 Pavlidou Ekaterini 2156 2
5 Paganoglou Anastasia 1960 Sotiriadou Ioanna 1566 1
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 Barogianni Sotiria 1548 7
 
Round 6
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
8 Salahidi Reveka 1591 Barogianni Sotiria 1548 7
1 Sotiriadou Ioanna 1566 Tsakiroglou Ioanna 1449 6
2 Pavlidou Ekaterini 2156 Paganoglou Anastasia 1960 5
3 Iordanidou Zoi 2080 Aggeli Eleni 1866 4
 
Round 7
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 Aggeli Eleni 1866 Salahidi Reveka 1591 8
5 Paganoglou Anastasia 1960 Iordanidou Zoi 2080 3
6 Tsakiroglou Ioanna 1449 Pavlidou Ekaterini 2156 2
7 Barogianni Sotiria 1548 Sotiriadou Ioanna 1566 1
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Login »